Sjark

Sjark (gjennom russisk fra engelsk shark, «hai») er en type lett fiske- og transportbåt. De er som regel mellom 25 til 35 fot, og er enten en åpen båt eller konstruert med dekk. Lugaren er helt forut og den er sammenbygd med styrhuset. Motor ligger ca. midt i båten under styrhuset eller like attom dette. Sjarken har speil og mesan akter. Plassen mellom styrhuset og akterenden brukes til arbeid med fiskeredskap. Under fiske brukes sjarken i lokale kystfarvann, med plass til en enkelt fisker. Denne typen kystfiske er vanlig langs hele kysten, men det er flest kystfiskere med sjark i Nord-Norge.

En nyere hurtiggående type kalles snøggsjark (speedsjark).

Wikipedia